НӨАТУС баримт хэвлэгч

 НӨАТУС баримт хэвлэгч Download from Google Play market
send link to app

НӨАТУС баримт хэвлэгчFree

Энэ бол зөөврийн жижиг принтер ашиглан гар утсаараа төлбөрийн баримт хэвлэх програм.Худалаа үйлчилгээны бүх салбарт ашиглах боломжтой.Програм: 1 гар програм суулгах төлбөр 300,000 төгрөг эсвэл сар бүр 25,000 төгрөг 14 сар төлнө. цаашидаа төлбөргүй.
Принтер : Bluetooth зөөврийн хэвлэгч принтер : 280,000 төгрөг.Дотоод сулжээний суурин хэвлэгч принтер : 170,000 төгрөг. Сүлжээний принтерийг 20 хэрэглэгч тутамд 1 үнэгүй өгнө.
Утас : 77184567Вэб сайт : www.gps.mn