send link to app

НӨАТУС баримт хэвлэгчFree

Энэ бол зөөврийн жижиг принтер ашиглан гар утсаараа төлбөрийн баримт хэвлэх програм.Худалаа үйлчилгээны бүх салбарт ашиглах боломжтой.Програм: 1 гар програм суулгах төлбөр 300,000 төгрөг эсвэл сар бүр 25,000 төгрөг 14 сар төлнө. цаашидаа төлбөргүй.
Принтер : Bluetooth зөөврийн хэвлэгч принтер : 280,000 төгрөг.Дотоод сулжээний суурин хэвлэгч принтер : 170,000 төгрөг. Сүлжээний принтерийг 20 хэрэглэгч тутамд 1 үнэгүй өгнө.
Утас : 77184567Вэб сайт : www.gps.mn